Håndbyggede trapper fra snedker i Århus

Har du et ældre hus, kan det være sin sag at finde en trappe, der passer arkitektonisk og byggeteknisk til huset. Her skal du oftest have fat i en specialist, for eksempel en snedker, der kan restaurere den eksisterende eller bygge en ny trappe til dig.

Gammeldags trapper med drejede balustre og mæglere med Meyers berømte kugle på toppen, samt udfræsede håndlister, der smyger sig tæt til håndens naturlige greb – ja, dem kan du ikke lige gå ned og købe som standardtrapper i byggemarkedet.

Så har du sådan en stående derhjemme, der trænger til en kærlig hånd eller måske ligefrem skal udskiftes, så der den eneste løsning, at få fat i en lokal snedker i Århus eller hvor du nu bor henne i landet. Han kan også bedre bedømme, hvorvidt hele trappen skal udskiftes, eller du kan nøjes med at få renoveret den del af trappen, der er i dårlig stand.

Du skal nemlig huske på, at gamle trapper er lavet på en hel anden måde og i meget bedre materialer, end der anvendes i dag. Så det ses oftere, at der kan ”nøjes” med en renovering end der behøves en udskiftning.

Renovering af trappe

Her kommer snedkerens store specialviden om træ til sin ret. For dels kan han vælge de rigtige materialer til de elementer i trappen, der skal skiftes, og dels kan han meget nøje kopiere de gamle elementer – og dreje eller fræse nye, helt eksakte kopier af de smukke balustre, mæglere og håndlister, som sådanne gamle trapper tit består af.

Det næste problem bliver eventuel bemaling. Her vælger de fleste at male hele trappen, når renoveringen er afsluttet, så den fremstår ensartet. Er trappen ikke malet, kan de fleste snedkere enten skaffe træ, der er tæt på i nuance eller kunstigt patinere de nye elementer eller afrense de bestående elementer, så de nye ikke skiller sig så meget ud fra de gamle dele af trappen.

Opsætning af helt ny trappe

Kan trappen ikke reddes, kan snedkeren i stedet tage mål til en ny og genskabe den med nøjagtigt samme udseende som den gamle. Materialevalget vil i så fald oftest være lidt lettere end det eksisterende, der tit er af noget andre dimensioner, end vi bruger i dag.

De enkelte elementer bygges hjemme på snedkerens værksted, men selve trappen samles oftest på stedet – element for element. Efter endt arbejde står der en ny trappe, der ligner den gode, gamle på en prik.

Et eksempel på godt og perfekt håndværk fra et håndværksfag med stolte og ihævdholdte traditioner.